Informacje dla wykładowców

Każdy student z ograniczoną sprawnością ma prawo samodzielnego, aktywnego, niezależnego i wolnego od przejawów dyskryminacji życia, w tym – życia akademickiego.

Nie może być traktowany krzywdząco z powodu swojej niepełnosprawności.

Wymaga to od wykładowców Uczelni następujących działań:

– uwzględniania w procesie dydaktycznym ograniczeń, które wynikają bezpośrednio z jego niepełnosprawności, np. stosowanie większej czcionki w materiałach pisemnych w przypadku studentów niedowidzących.,

– Nie faworyzowania studentów z ograniczoną sprawnością, a tym samym nie odbierać im prawa do równego traktowania, godności i autonomii.

Modyfikowanie procesu kształcenia osób niepełnosprawnych poprzez:

rozłożenie sesji egzaminacyjnej w czasie

– wydłużenie czasu trwania egzaminu

– zmiana formy zaliczenia egzaminu

– nagrywanie wykładów

– zwiększenie ilości dopuszczalnej nieobecności na zajęciach

Do pobrania:

image_pdfimage_print