Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Integracja osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem akademickim

Wyrównanie szans edukacyjnych w procesie kształcenia na uczelni

Likwidowanie barier oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu

Dla kogo działamy?

Dla studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Dla studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego

Dla nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych WWSI

Dla osób przewlekle chorych 

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością do podjęcia nauki w WWSI!

Uczelnia stwarza studentom niepełnosprawnym warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Proponujemy studentom korzystanie ze Stypendium dla Osób Niepełnosprawnych, z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz udział w różnych konferencjach, szkoleniach i imprezach dedykowanym osobom niepełnosprawnym. Ponadto modernizujemy zaplecze infrastrukturalne Uczelni, żeby w pełni odpowiadało potrzebom naszych niepełnosprawnych studentów.

Władze Uczelni WWSI podejmują działania, które mają na celu przystosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans edukacyjnych.

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego oraz oferty edukacyjnej  znajdziesz – tutaj

image_pdfimage_print