Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Integracja osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem akademickim

Wyrównanie szans edukacyjnych w procesie kształcenia na uczelni

Likwidowanie barier oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu

Dla kogo działamy?

Dla studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Dla studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego

Dla nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych WWSI

Dla osób przewlekle chorych 

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością do podjęcia nauki w WWSI!

Uczelnia stwarza studentom niepełnosprawnym warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Proponujemy studentom korzystanie ze Stypendium dla Osób Niepełnosprawnych, z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz udział w różnych konferencjach, szkoleniach i imprezach dedykowanym osobom niepełnosprawnym. Ponadto modernizujemy zaplecze infrastrukturalne Uczelni, żeby w pełni odpowiadało potrzebom naszych niepełnosprawnych studentów.

Władze Uczelni WWSI podejmują działania, które mają na celu przystosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans edukacyjnych.

 

image_pdfimage_print