Aktywizacja zawodowa na rzecz osób z niepełnosprawnościami z Województwa Mazowieckiego

Fundacja Stałego Rozwoju zaprasza osoby zainteresowane do udziału w programie „Aktywizacja zawodowa na rzecz osób z niepełnosprawnościami z Województwa Mazowieckiego”

Zadanie z zakresu aktywizacji zawodowej jest skierowane do osób z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną oraz dla opiekunów takich osób. 

Zadanie publiczne jest realizowane w latach 2024-2026, w każdym roku wsparciami będą objęte nowe grupy osób zakwalifikowanych do udziału.

Uczestnikom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności znacznej lub umiarkowanej oferujemy kompleksowe wsparcie z zakresu aktywizacji zawodowej:

  • Doradztwo zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Poradnictwo zawodowe
  • Staże zawodowe 6-miesięczne (dla 5 osób w każdym roku) i 3-miesięczne (dla kolejnych 5 osób w każdym roku) – kwota stypendium stażowego w ramach zadania będzie wynosiła około 615 zł netto miesięcznie. 

Miejsce stażowe będzie dostosowane do potrzeb zawodowych uczestnika.

W ramach realizacji zadania oferujemy wsparcie z zakresu doradztwa zatrudnieniowego dla opiekunów i/lub członków rodzin osób z niepełnosprawnościami, które również biorą udział w danym zadaniu.

W każdym roku realizacji zadania wsparciem zostanie objętych 10 osób z niepełnosprawnościami oraz 5 opiekunów i/lub członków rodzin osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji podaje strona: Fundacja Stałego Rozwoju

Więcej informacji – Plakat

image_pdfimage_print