Szkolenia pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych WWSI

Pracownicy dydaktyczni oraz administracyjni uczelni wzięli udział w następujących szkoleniach:

  • 25-29.01.2021 r. – szkolenia realizowane przez UJ w ramach projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. W szkoleniu wzięły udział 3 osoby
  • 17.06.2021 r. – szkolenie prowadzone przez Centrum Kształcenia IDEA: „Wsparcie osób z niepełnosprawnością w szkolnictwie wyższym”. W szkoleniu wzięła udział 1 osoba
  • 8.10.2021 r. – szkolenie prowadzone przez Centrum Kształcenia IDEA: „Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością – zasady tworzenia warunków kształcenia”. W szkoleniu wzięła udział 1 osoba
  • 21.10.2021 r. – szkolenie prowadzone przez firmę OPTIMA: „Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów i kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi” w ramach projektu Uczelnia cyfrowa – uczelnia bez barier. W szkoleniu wzięło udział 13 osób
  • 4.11.2021 r. – szkolenie prowadzone przez firmę OPTIMA: „Student z niepełnosprawnością narządu wzroku w procesie dydaktycznym” w ramach projektu Uczelnia cyfrowa – uczelnia bez barier.
    W szkoleniu wzięło udział 8 osób
  • 20.01.2022 r. – szkolenie prowadzone przez firmę OPTIMA: „Kontakt ze studentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, w ramach projektu Uczelnia cyfrowa – uczelnia bez barier. W szkoleniu wzięło udział 17 osób.
  • 23.06.2022 r. – szkolenie prowadzone przez firmę OPTIMA: „Niesłyszący i słabosłyszący studenci – dobre praktyki w organizacji i realizacji procesu dydaktycznego” w ramach projektu Uczelnia cyfrowa – uczelnia bez barier. W szkoleniu wzięło udział 13 osób.
image_pdfimage_print