Informacje dodatkowe

PRACA I PRAKTYKI

Praktyki

Urząd m.st. Warszawy poszukuje kandydatów do odbycia praktyk absolwenckich

Oferta stażu skierowana jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Kandydatów rekrutujemy w II lub III kwartale br. Urząd Pracy m.st. Warszawy kieruje wybranych kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne do Urzędu m.st. Warszawy.

Decyzję o przyjęciu kandydata na staż podejmuje dyrektor biura/burmistrz dzielnicy.

Stażystom oferujemy e-szkolenia dostępne na miejskiej platformie e-learningowej.

Szczegółowe informacje podaje strona internetowa: PRAKTYKI W UM. WARSZAWY