Kandydaci

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością do podjęcia nauki w WWSI! 

Uczelnia stwarza studentom niepełnosprawnym warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia. 

Proponujemy studentom korzystanie ze Stypendium dla Osób Niepełnosprawnych, z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz udział w różnych konferencjach, szkoleniach i imprezach dedykowanym osobom niepełnosprawnym. Ponadto modernizujemy zaplecze infrastrukturalne uczelni, żeby w pełni odpowiadało potrzebom naszych niepełnosprawnych studentów. 

Władze uczelni WWSI podejmują działania, które mają na celu przystosowanie uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans edukacyjnych. 

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego oraz oferty edukacyjnej znajdziesz – Link do strony uczelni