Tech-life balance na Perspektywy Women in Tech 2024

Zapraszamy na największe wydarzenie technologiczne w Europie! 12-13 czerwca w Warszawie (EXPO XXI) – bezpłatne bilety dla Osób z Niepełnosprawnością (OzN) oraz osób asystujących

Zapraszamy na szóstą edycję wyjątkowej konferencji dla kobiet w technologiach, czyli Perspektywy Women in Tech Summit 2024.

Organizatorzy spodziewają się 10 000 uczestniczek i uczestników z ponad 80 krajów. Partnerzy wydarzenia (blisko 100!) to największe firmy technologiczne oraz najlepsze uczelnie techniczne. To tylko kilka ważnych liczb, z jakimi startuje w 2024 rok organizator wydarzenia: Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

Konferencja PWiTS ma charakter niekomercyjny – dla studentek i studentów kierunków technicznych, fizyki i matematyki oferowane są bezpłatne bilety! Zapraszamy do EXPO XXI w Warszawie (ul. Prądzyńskiego 12/14) na wydarzenie, które jest fenomenem w skali Europy!

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Perspektywy Women in Tech Summit 2024 (link do strony)

Breaking News!

Gościnią specjalną na Perspektywy Women in Tech Summit będzie Gitanjali Rao – młodziutka wynalazczyni, autorka i inspirująca mówczyni, która promuje STEM na całym świecie. W 2020 r. Rao za swoje wynalazki oraz prowadzone przez nią warsztaty STEM została uhonorowana tytułem TIME Kid of the Year magazynu TIME.

Lista usług dostępności oferowanych podczas Women in Tech Summit 2024

Bezpłatne bilety dla Osób z Niepełnosprawnością (OzN) oraz osób asystujących

 • Strona WWW:
  o informacja nt. usług dostępności
  o informacja o bezpłatnych biletach dla OzN
  o ostrzeżenia o bodźcach takich jak hałas, migające światła, tłok
  o zasady savoir vivre wobec OzN
 • Miejsca parkingowe dla OzN
 • Wolontariusze przeszkoleni z wiedzy o dostępności
 • Punkt rejestracji na konferencję z niskim blatem
 • Szerokie przejścia między stoiskami (minimum 2,5 metra)
 • Bezpieczne siedziska, niskie stoliki
 • Strefy Dostępności pod scenami (Main Stage, Tech Stages)
 • Rampa podjazdowa prowadząca na Main Stage
 • Strefa Neuroróżnorodności (Neurodiversity Harbour), a w niej:
  o godziny i pokoje wyciszenia
  o redukcja bodźców w Strefie
  o stopery bądź słuchawki wygłuszające
  o kręgi dyskusyjne (neuroróżnorodność, dostępność)
  o scena otwarta – miejsce na wolne wypowiedzi zw. z neuroróżnorodnością i dostępnością
  o spisane zasady savoir vivre dla Strefy
  o możliwość spokojnego obejrzenia streamingu wydarzenia na własnym urządzeniu

Dodatkowo na terenie Expo XXI znajdują się:

 • Windy (szerokość: 1,2 m albo 90 cm)
 • Płaskie podłogi bez progów
 • Rampa wjazdowa na halę Tech (betonowa)
 • Łazienki dla OzN
  UWAGA: Z powodu małej powierzchni łazienki nie będą wyposażone w komfortki.Informacje dodatkowe

PRACA I PRAKTYKI

Praktyki

Urząd m.st. Warszawy poszukuje kandydatów do odbycia praktyk absolwenckich

Oferta stażu skierowana jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Kandydatów rekrutujemy w II lub III kwartale br. Urząd Pracy m.st. Warszawy kieruje wybranych kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne do Urzędu m.st. Warszawy.

Decyzję o przyjęciu kandydata na staż podejmuje dyrektor biura/burmistrz dzielnicy.

Stażystom oferujemy e-szkolenia dostępne na miejskiej platformie e-learningowej.

Szczegółowe informacje podaje strona internetowa: PRAKTYKI W UM. WARSZAWY

Warunki przyznania dofinansowania dla wyjazdów osób z mniejszymi szansami zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+ – szczegóły

Warunki przyznania dofinansowania dla wyjazdów osób z mniejszymi szansami (znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz osób z orzeczoną niepełnosprawnością) zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+ – umowa finansowa KA131

(Szkolnictwo wyższe)

W konkursie wniosków KA131-2021 r. zarówno „wsparcie indywidualne”, jak i dodatkowe środki przyznane w związku trudną sytuacją materialną i/lub z niepełnosprawnością studentów wyjeżdżających na studia lub praktykę oraz niepełnosprawnością pracowników wyjeżdżających w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych będą przyznawane ze środków programu Erasmus+.

Zobacz szczegóły (LINK)
Szkolenia pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych WWSI

Pracownicy dydaktyczni oraz administracyjni uczelni wzięli udział w następujących szkoleniach:

 • 25-29.01.2021 r. – szkolenia realizowane przez UJ w ramach projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. W szkoleniu wzięły udział 3 osoby
 • 17.06.2021 r. – szkolenie prowadzone przez Centrum Kształcenia IDEA: „Wsparcie osób z niepełnosprawnością w szkolnictwie wyższym”. W szkoleniu wzięła udział 1 osoba
 • 8.10.2021 r. – szkolenie prowadzone przez Centrum Kształcenia IDEA: „Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością – zasady tworzenia warunków kształcenia”. W szkoleniu wzięła udział 1 osoba
 • 21.10.2021 r. – szkolenie prowadzone przez firmę OPTIMA: „Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów i kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi” w ramach projektu Uczelnia cyfrowa – uczelnia bez barier. W szkoleniu wzięło udział 13 osób
 • 4.11.2021 r. – szkolenie prowadzone przez firmę OPTIMA: „Student z niepełnosprawnością narządu wzroku w procesie dydaktycznym” w ramach projektu Uczelnia cyfrowa – uczelnia bez barier.
  W szkoleniu wzięło udział 8 osób
 • 20.01.2022 r. – szkolenie prowadzone przez firmę OPTIMA: „Kontakt ze studentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, w ramach projektu Uczelnia cyfrowa – uczelnia bez barier. W szkoleniu wzięło udział 17 osób.
 • 23.06.2022 r. – szkolenie prowadzone przez firmę OPTIMA: „Niesłyszący i słabosłyszący studenci – dobre praktyki w organizacji i realizacji procesu dydaktycznego” w ramach projektu Uczelnia cyfrowa – uczelnia bez barier. W szkoleniu wzięło udział 13 osób.
 • 18.07.2022 r. – instruktaż wdrożenia usługi „migam” w Biurze Spraw Studenckich WWSI oraz w Biurze Rekrutacji WWSI w ramach projektu Uczelnia cyfrowa – uczelnia bez barier. W szkoleniu wzięło udział 5 osób.
 • 21–22 września 2022 r. – VII Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami, na Wydziale Historii UAM w Poznaniu. W Forum uczestniczyły 2 osoby.
 • 20–21 września 2023 r. – VIII Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Auli Maximus Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W Forum uczestniczyła 1 osoba.