Informacje dodatkowe

PRACA I PRAKTYKI

Praktyki

Ruszyła rekrutacja kandydatów na odpłatne praktyki absolwenckie w biurach Urzędu m.st. Warszawy. Oferta praktyk dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/rekrutacja/praktyki_absolwenckie.htm

Zgłoszenia przyjmowane są do 19 maja br.

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy.

Termin praktyk: 3 lipca – 29 września 2023 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00).

W tegorocznej ofercie 5 miejsc dedykowanych jest osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności.


Praca

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczęła realizację projektu zatrudnieniowego dla osób z niepełnosprawnościami, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Tytuł projektu: Od stażu do angażu-aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami z  woj. mazowieckiego

Do projektu zapraszamy:

  • osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • niepracujące,
  • w wieku aktywności zawodowej.

W projekcie oferujemy:

  • 3-miesięczne płatne staże,
  • specjalistyczne kursy zawodowe (komercyjne),
  • wsparcie coacha, doradcy zawodowego, psychologa i innych specjalistów z zakresu rynku pracy,
  • pośrednictwo pracy,
  • warsztaty umiejętności miękkich,
  • pomoc asystenta,
  • zwrot kosztów dojazdu na spotkania, kursy i szkolenia.

Szczegółowe informacje (PDF, 166 kB)

image_pdfimage_print